Milieubarometer

Milieubarometer

De Milieubarometer is een online-meetinstrument waarmee we snel en eenvoudig onze milieuprestatie en bijbehorende kosten zichtbaar kunnen maken, door gegevens over bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen te vertalen. Met de ingebouwde CO2-meter bepalen we de CO2-footprint van ons bedrijf. Met gegevens uit de barometer kunnen we effectief nieuwe duurzame doelen stellen.

In het rapport hieronder zijn de Milieubarometer-uitkomsten van Klomp Beheer Amsterdam BV samengevat (2012). Ons wagenpark is momenteel de grootste bron van CO2-uitstoot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage uitstoot van ons duurzame gebouw. Ons pand is 30% zuiniger dan een gelijkwaardig pand met een standaard installatie.