Corona

Hoe gaat Klomp om met het Coronavirus (COVID-19)?

Het coronavirus houdt ons allemaal al maanden in de greep. De gevolgen van dit virus zijn dagelijks voelbaar en raken vrijwel iedereen, direct of indirect. Omdat de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en alle partijen waarmee Klomp werkt voor ons voorop staan, hebben wij rondom het coronavirus de nodige maatregelen genomen.

De verantwoordelijkheid om enerzijds de verspreiding van het virus tegen te gaan en anderzijds veilig door te kunnen werken is van iedereen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het virus zich niet verspreidt maar ook niet per direct alle werkzaamheden stil hoeven te vallen. Als klant of relatie van Klomp hopen wij daarom op uw begrip te kunnen rekenen en maken wij u graag attent op onderstaande richtlijnen.

Lees ook:
+ Corona Interview

Lockdown

Op het moment is er een gedeeltelijke lockdown van kracht. Dit houdt in dat onze buitendienst medewerkers werkzaamheden mogen en kunnen uitvoeren. Dit, zolang we daarmee de gezondheid van ons personeel en klanten kunnen waarborgen en zolang de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM dit toelaten. Daar waar het niet kan en er (plannings)problemen ontstaan, bekijken we per situatie welke alternatieve mogelijkheden er zijn.

 

Voorgaand aan de service- en onderhoudsafspraak


Onze servicemedewerkers

 • Zullen voordat een woning wordt betreden, vragen of er in de woning personen aanwezig zijn die corona-gerelateerde klachten hebben of die besmet zijn met het coronavirus. Indien er iemand in de woning klachten heeft of besmet is, worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.
 • Zullen geen afspraak inplannen zolang er sprake is van een besmetting. Na circa 7 dagen kan er weer een contactmoment plaats vinden om de mogelijkheid te herzien voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Zullen de vraag stellen of er in het huishouden personen aanwezig zijn die tot de groep “kwetsbare personen” behoren i.v.m. ongewilde besmetting door de medewerker;
 • Zullen vragen om de ruimte goed te ventileren. Dat is niet alleen nu, maar altijd van belang;
 • Zullen vragen om de installatie goed bereikbaar te maken, zodat onze medewerker er goed bij kan.


Werkzaamheden bij bewoners

Bij werkzaamheden in ruimtes waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig, zeker als zij behoren tot kwetsbare groepen. Wordt er geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.

Indien onze medewerker bij een bewoner/klant langs komt, verzoeken wij de bewoner/klant de volgende maatregelen op te volgen:

 • Heeft u of een van uw huisgenoten last van keelpijn, hoesten en/of koorts? Dan verzoeken wij u om een nieuw afspraak te maken en hiervoor contact op te nemen met de servicedesk
  via 020-6332121;
 • Blijkt dat u of een van uw huisgenoten een verkoudheid heeft of last van hoesten tijdens de afspraak? Dan stopt onze medewerker met de werkzaamheden en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 • Schud geen hand bij binnenkomst en houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Onze medewerker draagt een mondkapje, u wordt verzocht dit ook te doen;
 • Verblijf bij voorkeur in een andere ruimte dan de ruimte waar onze medewerker zich bevindt tijdens de werkzaamheden;
 • Het is momenteel niet nodig om een handtekening te zetten voor de werkbon na uitvoering van de werkzaamheden;
 • Regelmatig de handen wassen;
 • Hoest of nies in uw elleboog of de mouw van uw kleding;
 • Bij gebruik maken van papieren zakdoekjes, deze na gebruik direct weggooien.

 

Kantoor

Op de werkvloer zorgt Klomp voor een goed hygiëneprotocol en beperkt zoveel mogelijk de toegang van derden, maar ook van eigen kantoorpersoneel, om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd blijven wij ons dagelijks inzetten voor de uitvoering van onze projecten. Iedereen die ons kantoor en/of magazijn bezoekt wordt verzocht de volgende maatregelen op te volgen:

 • Bij het betreden van ons kantoor of magazijn dient iedereen de handen te desinfecteren. Hiervoor zijn er voorzieningen aanwezig;
 • Er worden geen handen geschud en er wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden;
 • Hoezen en niezen, in uw elleboog of de mouw van uw kleding;
 • Alle fysieke besprekingen worden zoveel mogelijk beperkt. In plaats daarvan gaat onze voorkeur uit naar online vergaderingen via Teams, Zoom, Meet of Skype. Indien er een fysieke vergadering plaats vindt wordt men geacht zich te houden aan de 1,5 meter afstand;
 • Bij (milde) verkoudheidsklachten en/of griep wordt u verzocht het pand niet te betreden;
 • Wanneer één van uw gezinsleden of huisgenoten griep heeft en/of positief is getest op Corona wordt u verzocht het pand niet te betreden.

 

Klomp houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.