Dakonderhoud

Klomp, specialist in integraal en prestatiegericht dakonderhoud voor gemeenten, corporaties en VVE’s

Als ervaren dakpartner van o.a. gemeenten, woningcorporaties en VVE’s is Klomp Daktechniek gespecialiseerd in integraal dakonderhoud. Van acute hulp bij calamiteiten tot prestatiegericht onderhoud op basis van MJOP’s en ‘total cost of ownership’. Vanzelfsprekend voor daken, indien gewenst ook voor dakveiligheid, zonnepanelen en meer.

Klachtenonderhoud en 24/7 noodhulp
Onze afdeling ‘Service & Onderhoud’ is 24/7 bereikbaar voor u en uw huurders. Hulp is snel ter plaatse; altijd binnen 24 uur en bij calamiteiten zo snel mogelijk. Telefoon: 020-6304599.

Preventief onderhoud
Klomp Daktechniek verzorgt periodiek preventieve inspecties, zoals het controleren en schoonmaken van dakoppervlakken, goten en afvoeren. Maar ook het jaarlijks onderhoud van de algehele dakveiligheid, zonnepanelen of andere technische installaties. Kleine onvolkomenheden worden uiteraard gelijk verholpen.

Keuringen en inspecties
Als VEBIDAK-lid is Klomp uw BRL-4702 gecertificeerde partner op het gebied van al dan niet verplichte keuringen en inspecties. Van nulmetingen conform NEN2767 tot bouwfysische berekeningen, rekeninghoudend met zaken als windbelasting en wateraccumulatie. Inclusief bijbehorende rapportages en CVO-scores.

Planmatig en prestatiegericht onderhoud (PGO)
Voor diverse gemeenten en woningcorporaties beheert Klomp het integrale dakonderhoud op basis van PGO-contracten (prestatiegericht onderhoud). Dat betekent dat Klomp gedurende contractperiodes van doorgaans een langere periode de verantwoordelijkheid overneemt voor de gehele staat en kwaliteit van de te onderhouden daken en bijbehorende installaties. De gestelde normen voor deze afspraken worden vastgelegd in zogenoemde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) en vormen de basis voor de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) en -begroting (MJOB). 

Met Klomp als beheerder van uw totaalplan aangaande dakonderhoud bent u verzekerd van:

  • een helder zicht op planning en kosten van onderhoud gedurende de hele levensloop van daken (total cost of ownership)
  • een langere levensduur van uw daken
  • een structurele reductie van onderhoudskosten
  • een minimalisering van financiële risico’s
  • een optimale veiligheid op, onder en rond uw daken


Klomp: technische co-maker van gemeenten en corporaties
Naast daktechniek biedt Klomp (duurzame) totaaloplossingen op het gebied van elektrotechniek, klimaattechniek, sanitair, riolering en beveiligingstechniek. Als technische co-maker streven we naar een verhoging van comfort en gemak voor uw huurders, een bevordering van veiligheid en gezondheid en bovenal; een geoptimaliseerde besparing op kosten en energie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze partnerships m.b.t. dakonderhoud? Neem dan contact met ons op!