Totaaloplossing voor EPV en NOM monitoring.

Onze innovatieve beheersystemen, Greeny,  maakt het mogelijk installaties op afstand te monitoren en de werking te analyseren. Wanneer een installatie niet optimaal functioneert, wordt dat direct gesignaleerd en waar mogelijk op afstand wordt ingegrepen. Als fysiek ingrijpen nodig is, komen we langs om de storing te verhelpen. Deze methode is de perfecte manier om NOM-prestaties te monitoren en EPV-vergoedingen te registreren.

Greeny ontzorgt woningcorporaties, ontwikkelaars en aannemers van A tot Z met een uniek totaalpakket.

greeny

Daarom Greeny: ons unieke totaalpakket

Engineering en installatie

green4energy heeft een sterke achterban van zusterbedrijven die samen beschikken over meer dan 50 jaar ervaring in installatietechniek. Met hen verzorgt Green4energy de complete engineering en plaatsing van installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Hardware en software

Greeny is een totaalconcept en bestaat uit een hardware- en softwareoplossing waarmee u de energieprestaties van installaties in uw woningen optimaal kunt monitoren. Het verzamelen en verwerken van data met Greeny gebeurt volledig conform wet- en regelgeving.

Monitoring en rapportage

Greeny verzamelt belangrijke data voor EPV- en NOM-monitoring. Deze data zijn uw bewijsmateriaal om aan te tonen dat woningen voldoen aan de beloofde energieprestaties. Met onze overzichtelijke rapportages voldoet u aan uw bewijsplicht voor NOM-monitoring en de Energie Prestatie Vergoeding.

Beheer en onderhoud

green4energy verzorgt het complete beheer en onderhoud van uw installaties, van A tot Z. Met slimme meetapparatuur monitoren wij op afstand de conditie en energieprestatie van de installaties in uw gebouwen en anticiperen direct op afwijkingen of storingen.

Online dashboard

Uw bewoners hebben met Greeny via een (beveiligd) online dashboard toegang tot hun persoonlijke energiegegevens. Hierin staat helder weergegeven wat het huidige energieverbruik is, het verwachte verbruik en de hoeveelheid opgewekte energie van alle installaties in de woning. Met deze gegevens is het voor zowel de bewoner als de woningcorporatie inzichtelijk welke installaties eventueel aandacht nodig hebben ter optimalisatie van de energieprestatie.

Voor corporaties

Woningcorporaties mogen huurders een vergoeding vragen voor de verduurzaming van een huurhuis. Om deze zogenoemde Energie Prestatie Vergoeding (EPV) te kunnen innen, moeten woningcorporaties kunnen bewijzen dat woningen voldoen aan gestelde eisen. Greeny verzamelt de juiste data die het recht op vergoeding uitwijzen.

Voor ontwikkelaars

Om kopers te prikkelen voor een NOM-woning, moeten projectontwikkelaars vooral duidelijk communiceren en een eerlijk verhaal vertellen. NOM-monitoring met Greeny biedt bewijsmateriaal waarmee u (nog jaren) kunt laten zien dat de woning inderdaad voldoet aan de beloofde energieprestaties. Het geeft bewoners bovendien realtime inzicht in energieverbruik.

Voor aannemers

Het bouwen van NOM-woningen dwingt aannemers om data m.b.t. de energieprestaties van de woningen te verzamelen én om deze gegevens te presenteren aan opdrachtgever en bewoners. Greeny maakt het aannemers makkelijk NOM-woningen te monitoren. In overzichtelijke rapportages bevestigen aannemers de beloofde nul op de meter.

Segment

Woning

Bewoner

Bundel

Verbruik

Verwacht

Opgewekt

Details

Blok 1 (01-143)

Pres. Kennedyhof 18

Mevr. J.T. Nederhand

184 kWh

178 kWh

100 %

98 %

Details

Blok 1 (01-143)

Pres. Kennedyhof 96

Dhr. H.M.M. Broeze

156 kWh

178 kWh

112 %

140 %

Details

Blok 2 (144-217)

Pres. Kennedyhof 161

Dhr. P.C. Post

193 kWh

189 kWh

96 %

64 %

Details

Blok 2 (144-217)

Pres. Kennedyhof 174

Fam. De Goert

380 kWh

381 kWh

116 %

96 %

Details

Blok 2 (144-217)

Pres. Kennedyhof 188

Fam. Molleman

344 kWh

399 kWh

103 %

106 %

Details

Blok 3 (218-290)

Pres. Kennedyhof 222

Mevr. G. Doodeman

201 kWh

94 kWh

94 %

101 %

Details

Blok 3 (218-290)

Pres. Kennedyhof 256

Mevr. Y. Göktas

198 kWh

195 kWh

105 %

99 %

Details

Blok 1 (01-143)

Pres. Kennedyhof 72

Fam. Lehuen

346 kWh

345 kWh

110 %

78 %

Details

Blok 1 (01-143)

Pres. Kennedyhof 84

Dhr. Addelzahkan

166 kWh

167 kWh

106 %

95 %

Details

Blok 2 (144-217)

Pres. Kennedyhof 189

Mevr. Kop

174 kWh

168 kWh

96 %

102 %

Details

NOM: Nul Op de
Meter

In een ‘Nul Op de Meter’ (NOM) woning is de hoeveelheid verbruikte energie gelijk aan de hoeveelheid opgewekte energie. Om te toetsen of woningen daadwerkelijk voldoen aan de NOM-eisen, is het NOM-keurmerk ontwikkeld. Deze methode draagt zorg voor de kwaliteitsborging van NOM-concepten.

EPV: Energie Prestatie Vergoeding

Woningcorporaties mogen huurders een vergoeding vragen voor de verduurzaming van een huurhuis, mits de verbeteringen voldoen aan de gestelde normen. Om deze Energie Prestatie Vergoeding te kunnen innen, moeten woningcorporaties deze kwaliteit bewijzen middels meetdata.

Greeny:
norm-proof

De kwaliteit en veiligheid van onze data voldoet aan de eisen zoals wettelijk vastgelegd in de NOM-keur én de Energieprestatie Monitoring Norm, hét fundament onder de afspraken over energieprestaties tussen consumenten, woningcorporaties en aannemers.

Verplicht bij monitoring

NOM

EPV

Opgenomen elektrische energie vanuit elektriciteitsnet

Opgeleverde elektrische energie vanuit zonnepanelen

Verbruikte energie door gebouwgebonden installaties (verwarming, ventilatie, hulpenergie)

Temperatuur en hoeveelheid verbruikt warmtapwater

Temperatuur en hoeveelheid verbruikte thermische energie voor verwarming

Binnentemperatuur

Hoeveelheid CO2 (meting in minimaal 1 woning per type per project)

Energieprestaties monitoren

Steeds vaker maken ontwikkelaars, bouwers en verhuurders langdurige afspraken met huurders en huizenkopers over de energieprestaties van woningen. Zodra er prestatiegaranties worden gegeven, is bewijs nodig om aan te tonen dat beloofde prestaties worden waargemaakt. Greeny ontzorgt alle partijen door de energieprestaties binnen woningen te monitoren en deze data om te zetten in overzichtelijke rapportages.

Energieprestaties optimaliseren

De monitoringsdata van Greeny kan worden gebruikt om prestaties van installaties inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Denk hierbij aan zonnepanelen, een warmtepomp, vloerverwarming en warmteterugwinning. Door de verwachte prestaties te vergelijken met de daadwerkelijke prestaties kunnen goed overwogen keuzes worden gemaakt in het kader van conceptverbetering in lopende en toekomstige projecten. Greeny, powered by green4energy.

Contactformulier