Certificaat "Regeling brandmeldinstallaties 2002" behouden

Certificaat "Regeling brandmeldinstallaties 2002" behouden

08 oktober 2013

Na een reeks van auditdagen waarbij de diverse procedures in het kwaliteitssysteem van Klomp door Dekra certifications grondig zijn getoetst, is met het verlengen van het BMI certificaat op 01-10-2013 de hele reeks van Klomp certificeringen goedgekeurd voor 2014.

Klomp is al sinds 2006 gecertificeerd brandmeld installatiebedrijf. In de regeling brandmeldinstallaties 2002 zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. De certificatieschema’s bevatten de basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en daarnaast specifieke criteria waaraan een bedrijf dient te voldoen afhankelijk van het type erkenning. 

Tijdens de aankomende verlengingsaudit van Oktober 2014 zal Klomp overgaan op de regeling brandmeldinstallaties 2011 welke vorig jaar door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) is geïntroduceerd, de nieuwe certificatieregeling vervangt per 1 september 2014 de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. 

Delen: