Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds

18 september 2013

De markt eist steeds meer dat wij als bedrijf optimaal, snel en flexibel reageren. Er is gebleken dat wij als organisatie nog niet klaar zijn om in te spelen op deze voor ons zo belangrijke beweging.

Om te voldoen aan deze eisen zullen er een aantal processen binnen onze organisatie moeten worden aangepast. Dit brengt ook veranderingen voor de medewerkers met zich mee. Er is soms een nieuwe manier van werken nodig om dit te bewerkstelligen. Wij noemen dit “anders werken”. Met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds is het mogelijk om de noodzakelijke veranderingen, maar bovenal de rol van de individuele medewerker hierin zo prettig mogelijk plaats te laten vinden.

Daarom heeft het Europees Sociaal Fonds ESF een subsidie beschikbaar gesteld voor Klomp voor het project  “Sociale interne communicatie & informatie”. Met de hulp van adviesbureau bpo-axsys wordt op een actieve wijze gezocht naar manieren om het “anders werken” vorm te geven. Zo hebben er de afgelopen maanden verschillende gesprekken plaats gevonden met de medewerkers van Klomp, om deze daar zoveel mogelijk in te betrekken. Want het verbeteren van onze processen kan alleen als we samen onze schouders er onder zetten, daarom rekenen op iedereen zijn medewerking en inzet.

Delen: