Hassan (15) loopt een dagje mee met monteur Dirk van Groningen

Hassan (15) loopt een dagje mee met monteur Dirk van Groningen

18 februari 2016

Vmbo-leerlingen kunnen in het project ‘Met de monteur op stap’, een initiatief van het landelijk Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) kennismaken met de dagelijkse praktijk van de techniek. In dat verband liep de 15-jarige Hassan (Bredero Beroepscollege) op 2 februari een dagje mee met Dirk van Groningen van Klomp.

“Ik vind het erg leuk om mijn kennis over te dragen op jongeren, als ze tenminste gemotiveerd zijn”, vertelt Dirk in het ketelhuis van de enorme Scheepsbouwloods op de Amsterdamse NDSM-werf. “Klomp is een echt leerbedrijf, we leiden regelmatig mbo-leerlingen op. In de techniek is zeker een goede boterham te verdienen, en het is hartstikke mooi werk. Elke machine is weer een nieuwe uitdaging.”

Dirk en zijn collega Danny doen vandaag het jaarlijks onderhoud aan de ketel van de Scheepsbouwloods; Hassan (15) kijkt aandachtig toe. De leerling zit in de vierde klas van het vmbo (Elektrotechniek) en wilde graag een keer met een monteur op stap. “Zo kan ik zien wat in het werk in de praktijk betekent.” 

De monteurs van Klomp maken de ketel open en kijken erin met een zaklamp. “Dat is het brandertje”, legt Dirk uit. “Die gaten gaan naar de wisselaar toe. En dat gele is zwavel. Hoe meer oppervlakte, hoe meer warmteoverdracht, snap je?” Hassan knikt ernstig. Danny pakt een nieuwe set koorden om het keteldeurtje straks weer gasdicht af te kunnen sluiten. “Zo’n grote ketel hebben we niet op school nee”, lacht de leerling van het Bredero Beroepscollege. “Veel te duur.” 

Hassan is blij dat hij vandaag op stap is met Dirk en Danny, maar hij ziet voor zichzelf uiteindelijk een toekomst in de elektrotechniek. “De opleiding vind ik leuk, maar de theorie is soms best lastig. Toch wil ik hierna nog doorgaan op het mbo en het hbo.” Dirk: “Wat ik ook tegen mijn eigen kinderen zeg: haal zo veel mogelijk papiertjes, dat merk je straks aan het eind van de maand als je salaris binnenkomt.” 

Masterplan Techniek Amsterdam
Er is een (dreigend) tekort aan goed geschoolde technici in Amsterdam. Dit tekort zal in de toekomst verder oplopen. Tegelijkertijd loopt ook de werkloosheid onder jongeren op en daalt hun interesse in technische opleidingen. Deze ontwikkeling is ook landelijk en is door het kabinet opgemerkt. Zij hebben daarom samen met werkgeversorganisaties en het onderwijs het Techniekpact gesloten. Dit pact richt zich op het verbeteren van de aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt.

Amsterdam doet dit via het Masterplan Techniek Amsterdam. In dit masterplan werken Amsterdamse (voorbereidende) beroepsopleidingen, het bedrijfsleven en gemeente nauw samen om kennis te delen, de samenwerking met betrekking tot technische opleidingen te optimaliseren en de vaak éénzijdige beeldvorming van technische opleidingen en beroepen te verbeteren.

Doel is dat meer jongeren kiezen voor een hoogwaardige technische opleiding, daar enthousiast over zijn en na afronding daarvan een vervolgopleiding gaan volgen of een technische carrière gaan opbouwen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het Amsterdamse bedrijfsleven in de nabije toekomst over voldoende en goed geschoolde technisch personeel kan beschikken. Oftewel; het verhogen van de instroom en gekwalificeerde uitstroom in het technisch VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs.

Delen: