Klomp door Kiwa gecertificeerd, een CO2-prestatie!

Klomp door Kiwa gecertificeerd, een CO2-prestatie!

27 juni 2018

Eind vorige maand ontving Klomp het certificaat “CO2-prestatieladder - samen zorgen voor minder CO2”. Deze werd ons verleend door Kiwa, een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf. Het behaalde certificaat is een kwaliteitsbewijs van onze positie op de CO2-prestatieladder. 
 
De gestelde doelstelling van Klomp: 30%(!) CO2-reductie per euro omzet in 2020 ten opzichte van 2017! Dat klinkt veel en dat is het ook. De totale CO2-uitstoot van Klomp bedroeg 409 ton in 2017. Als we in 2020 een gelijke omzet draaien als vorig jaar, dan staat een reductie van 30% gelijk aan maar liefst 2.863 keer naar Parijs vliegen. In omvang ziet 409 ton CO2 eruit als 51.125 m3 cola of zelfs 21 olympische zwembaden, en voor deze hoeveelheid CO2-uitstoot moeten wel 20.450 bomen een jaar lang groeien. Om dit doel te bereiken vervangt Klomp stap voor stap het wagenpark door elektrische auto’s. 
 
In 2017 brachten wij de CO2-productie bedrijfsbreed in kaart en stelden op basis daarvan het Jaarplan CO2 2018 op. In de jaarbeoordeling 2017 leggen we uit dat er bij de productiemeting onderscheid wordt gemaakt in scope 1, 2 en 3. In de scope-indeling van de CO2-prestatieladder houdt dit het volgende in: scope 1 is alle directe CO2-uitstoot van het bedrijf, zoals gas voor verwarming en brandstof eigen materieel en voertuigen. Scope 2 is alle indirecte CO2-uitstoot die direct te beïnvloeden is, namelijk uitstoot door elektriciteit, vliegreizen en zakelijke kilometers met privé-auto’s. Scope 3 is alle overige indirecte uitstoot. Denk hierbij aan woon-werkverkeer en afvalverwerking. 
 
Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat zij een certificaat hebben op basis van de CO2-prestatieladder. Het gaat hier dan om organisaties die deelnemen aan aanbestedingen waarbij de inspan­nin­gen voor CO2-reductie “beloond worden” als een gun­ningvoordeel in het kader van Econo­misch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

» Download certificaat als pdf
» Bekijk alle certificeringen van Klomp
 

Delen: