Klomp ondertekent bijzondere samenwerkingsovereenkomst dakonderhoud Ymere

Klomp ondertekent bijzondere samenwerkingsovereenkomst dakonderhoud Ymere

18 september 2013

Op woensdag 4 september is formeel gestart met het Dakteam Ymere. Daarin werkt Ymere samen met Consolidated Nederland, Patina Dakbeheer en Klomp. Gekozen is voor een integrale benadering van dakbeheer. De samenwerking kenmerkt zich door, de gekozen wijze van samenwerking, de Kritieke Prestatie Indicatoren, de mate waarin transparantie wordt betracht en de prikkels voor kostenbesparing.

In 2011 is Ymere gestart met een procedure voor de selectie van partijen waarmee het door Ymere gewenste integrale dakonderhoud vorm gegeven kon worden. Na een intensieve selectieperiode zijn Consolidated Nederland, Patina Dakbeheer en Klomp geselecteerd voor deze innovatieve samenwerkingsvorm. Partijen hebben per 1 januari 2012 een intentieovereenkomst ondertekend.

Opstart in 2012
In 2012 is het Dakteam Ymere opgericht, een samenwerking tussen Ymere en de drie geselecteerde partijen. In het eerste jaar is door het Dakteam gewerkt aan de verdere inhoud, invulling en normering van vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren, gedeeltelijke uitvoering van een nulmeting, opstellen van garanties, prijzenboek, onderbouwing van een verdienmodel & winstmarges en uitwerking van financiële en technische rapportages.

Doelstellingen Dakteam

  • Verbeteren van de kwaliteit van de daken en verminderen van het risico op storingen;
  • Verlagen van de kosten van dakonderhoud;
  • Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening ten behoeve van een hogere huurderstevredenheid;
  • Het zo efficiënt inrichten van de dakprocessen voor alle partijen.


Daarnaast stuurt het Dakteam actief op de realisatie van de doelen binnen de beleidsgebieden duurzaamheid, groen en energie van Ymere.

Voor alle partijen binnen het Dakteam Ymere zijn Kritieke Prestatie Indicatoren afgesproken. Deze zijn eenvoudig en objectief meetbaar vastgesteld op de gebieden duurzaamheid, veiligheid, klanttevredenheid, proceskwaliteit en techniek. het Dakteam geeft volledige toegang tot haar boekhouding en projectadministratie. Een prikkel is ingebouwd om de kosten van dakonderhoud verder te verlagen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; lagere kosten voor Ymere en meer resultaat voor het Dakteam.

Maandelijks wordt gestuurd op heldere managementrapportages, onder andere door gebruik te maken van Dakota. Dit is een database waarin alle technische en financiële informatie over de daken en complexen verzameld wordt.

De samenwerking betreft het correctief, preventief en planmatig onderhoud aan de daken van alle 80.000 verhuurbare eenheden van Ymere in Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Alkmaar. De samenwerking binnen het Dakteam is aangegaan voor een periode van 9 jaar en wordt bij tevredenheid verlengd met een periode van nog eens 10 jaar.

Foto, van links naar rechts:
Martin Mastenbroek directeur Consolidated, Pieter de Jong lid raad van bestuur Ymere, Edwin Klomp, Will Boots directeur Patina Dakbeheer.

Delen: