Prestatiegericht onderhoudscontract tussen Klomp en De Alliantie

Prestatiegericht onderhoudscontract tussen Klomp en De Alliantie

17 februari 2016

Vorige week zetten Edwin Klomp, Rob der Kolff en Nicole van Wijk hun handtekening onder de nieuwe onderhoudsovereenkomst met De Alliantie. Het betekent dat Klomp zich gedurende 3 jaar ontfermt over het onderhoud van alle collectieve CV-installaties, alsmede de afwijkende installaties van de gebouwen van De Alliantie in de regio Amsterdam, Almere en Gooi- en Vechtstreek.

Het bijzondere aan de overeenkomst is dat deze op basis van prestatiegerichte afspraken is opgesteld. Dat betekent dat Klomp gedurende de gehele contractperiode de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de staat en kwaliteit van de te onderhouden installaties, waarvan de normen meetbaar zijn vastgelegd in het contract. Met een dergelijke overeenkomst sluit De Alliantie financiële risico’s uit en krijgt de woningcorporatie een accuraat beeld van kosten gedurende de hele levensloop van installaties en gebouwen (total cost of ownership). Dat is Beheer & Onderhoud van Klomp!

Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit;

  • het maken van meerjarige onderhoudsbegrotingen (MJOB) conform NEN 2767 voor de gebouwgebonden installaties;
  • het verrichten van keuringen en inspecties conform de SCIOS-regeling, zoals EBI (eerste bijzondere inspecties), PI (periodieke inspecties) en PO (periodiek onderhoud);
  • de uitvoering van zowel preventief als correctief onderhoud.


Tevens hebben wij De Alliantie een ontzorgingsmodel aangeboden waarin de risico’s vanuit de warmtewet (boetes bij langdurige onderbreking van warmte) door ons zijn afgedekt. De intentie hiervan is uiteraard een langdurige duurzame samenwerking te realiseren. Klomp is de De Alliantie zeer erkentelijk voor deze nieuwe opdracht.

» Website De Alliantie

Delen: