Renovatie Magna Plaza

Renovatie Magna Plaza

18 september 2013

In opdracht van MP monumenten, onderdeel van Breevast Properties, heeft Klomp de renovatie van de W-installaties bij het Magna Plaza uitgevoerd. De werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden waren als volgt:

Vervangen bestaande koelinstallatie. 
Afhijsen van de bestaande koeltoren en de koelmachines, inhijsen en plaatsen nieuwe koelmachines en het plaatsen van nieuwe dry coolers. De staalconstructie op het dak moest aangepast worden om de dry coolers te plaatsen, om vervolgens de machines onderling dikwandig aan te sluiten op de bestaande transportleidingen.

Vervangen bestaande verwarmingsketels.
Afhijsen van de bestaande ketels, inhijsen en plaatsen van de nieuwe verwarmingsketels. Deze moeten dikwandig aangesloten worden op de bestaande transportleidingen, en de stookruimte is aangepast om te voldoen aan de geldende regelgeving.

Vervangen meet en regelinstallatie.
Alles regelkasten vervangen, om het totale gebouw beheersysteem in te regelen.

Luchttoevoer aanpassen.
In alle winkels die zich in het Magna Plaza begeven zijn de inblaasroosters gereinigd, en zo nodig de luchttoevoer aangepast. En de luchtbehandelingskast met een capaciteit van 60.000 m3/h is compleet gerenoveerd.  

Delen: