Onderwijsinstellingen

Klomp voor het onderwijs: prestaties van leerlingen én docenten omhoog

Gezondheid en (leer)prestaties van leerlingen en docenten kunnen worden beïnvloed door de luchtkwaliteit, de temperatuur en de verlichting in een klaslokaal. Klomp is gespecialiseerd in klimaattechniek en verlichting en verzorgt in opdracht van onderwijsinstellingen en gemeenten de technische installaties van tientallen scholen.

In alle lagen van het onderwijs worstelt men met de luchtkwaliteit, de verlichting en het klimaat. Door inefficiënte inzet van zonwering en de toename van moderne voorzieningen zoals digitale schoolborden en tablets loopt de temperatuur in het klaslokaal snel op. Omdat goede ventilatie vaak ontbreekt –ook in relatief nieuwe gebouwen– is er over het algemeen sprake van een (te) hoog CO2-niveau. Vermoeidheid, concentratieverlies en hoofdpijn zijn enkele gevolgen.

Klomp ontwikkelt totaalplannen voor scholen op het gebied van installatie- en elektrotechniek. Die plannen functioneren het beste als ze vóór een renovatie of nieuwbouw van een schoolgebouw worden ontworpen. Meten is weten; problemen worden vooraf door ons in kaart gebracht en in overleg met de onderwijsinstelling en eventueel het bouwteam in een bouwplan geïmplementeerd.

Het resultaat; voldoende frisse lucht, de juiste verlichting op het juiste moment, een aangenaam klimaat, betere leerprestaties, een lager ziekteverzuim, minder onderhoudskosten en een flinke energiebesparing! Want Klomp levert doordacht duurzame oplossingen, die tevens aansluiten bij de ‘total cost of ownership’ van uw gebouwen. Niet alleen op het gebied van ventilatie en verlichting, maar ook voor (beheer en onderhoud van) sanitairtechniek, riolering, dak- en zinkwerk, verwarming, aarding, bliksembeveiliging, meet- en regeltechniek, legionellapreventie, toegangscontrole, brandmeldinstallaties, cameratoezicht, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompsystemen, warmte/koude-opslag en andere doordacht duurzame oplossingen.

Klomp, daar steekt het onderwijs wat van op!