Ons duurzame pand

Ons duurzame pand

Het in 2010 ontwikkelde bedrijfspand van Klomp voldoet aan de maatlat "zeer duurzaam utiliteitsgebouw" van agentschapNL (voormalig Senter Novem). Het gebouw is 30% energiezuiniger dan een gebouw welke conform huidige epc-eisen gebouwd is (0,69). Daar zijn we trots op! Hieronder leest u nog veel meer over ons duurzame onderkomen.

De maatlat zeer duurzaam utiliteitsgebouw stelt eisen aan zowel de bouwkundige aspecten zoals toepasbaarheid en indeelbaarheid van het pand als aan de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid. Hierdoor is het voor ons mogelijk geworden om het gebouw middels een groenfinanciering te realiseren.

Duurzame opwekking van energie

 • + Op het gebouw zijn 62 poly kristallijn zonnepanelen geïnstalleerd met een totaal aangesloten vermogen van 13.300 wattpiek. Op jaarbasis levert dit 11.500 kWh aan ‘groene’ energie op.
 • + Een windturbine van het fabrikaat “Donqi” met een rotordiameter van 2,5 mtr levert jaarlijks 1400 kWh  ‘groene’ energie op.

Energieverbruik verminderen

 • + De verlichtingsarmaturen zijn uitgevoerd als energiezuinige T5 tl-armaturen met spiegeloptiek in de bedrijfsruimten en led-armaturen in de verkeersruimten en sanitaire ruimten.
 • + Alle verlichting wordt geschakeld door middel van aanwezigheidsdetectie. Hierdoor wordt onnodig blijven branden van de verlichting voorkomen.
 • + Toepassen van daglichtafhankelijke regeling op de kantoorverlichting. Naar mate de lichtintensiteit buiten hoger wordt zullen de armaturen binnen automatisch dimmen.
 • + Toepassen van energiezuinige pompen in de klimaatinstallatie van onze pompenpartner Wilo. De pompen zijn van het type Stratos en gebruiken gemiddeld 80% minder energie dan de traditionele circulatiepompen.
 • + Alle verbruikstoestellen in de kantoren ( computers, oplaadapparaten, machines) zijn geschakeld over seperate groepen. Deze groepen worden uitgeschakeld zodra de inbraakbeveiliging in het gebouw ingeschakeld wordt.
 • + Monitoring van het energieverbuik door middel van een webtoepassing (WebEasy)
 • + Het gebouw wordt in sectoren bemeterd waardoor efficiënt op energie gemonitord wordt.

Energiezuinige klimaatinstallatie

In het gebouw is een grondgebonden warmtepomp-installatie geïnstalleerd. Deze warmtepomp is bivalent uitgevoerd. Een aansluiting op het stadsverwarmingsnet zorgt voor de opvang van het piekvermogen in wintertijd. Hiermee zijn wij in staat om zeer energiezuinig te verwarmen en bijna ‘gratis’ te koelen. De opbouw van de installatie is als volgt uitgevoerd:

 • + 24 stuks gesloten bronnen van 100mtr diep aangebracht onder het gebouw.
 • + Warmtepomp 70 kW van het fabrikaat Alpha Innotec. De warmtepomp heeft een cop-waarde van 4,52. Dit betekent dat elke kW aan ingevoerde elektrische energie omgezet wordt in 4,52 kW warmte!
 • + Warmte/koude afgifte door middel van betonkernactivering. 17000 meter kunststof slang in de vloeren en plafonds zorgen voor de afgifte van warmte en koude, waarbij de massa van het gebouw als buffer gebruikt wordt.
 • + Gebouw Beheerssysteem van het fabrikaat WebEasy
 • + Ventilatiesysteem voorzien van een luchtbehandelingskast fabr. Ciat met “latente” warmtewiel. Deze toepassing zorgt ervoor dat de relatieve vochtigheid in de lucht op nivo blijft en heeft een hoger energie terugwinningsrendement dan de kruisstroomwisselaar . Tevens zorgt de geklimatiseerde ingeblazen lucht voor de flexibiliteit in temperatuur in het gebouw.

Energiezuinige tapwatervoorziening

Om ons tapwater te bereiden maken we gebruik van een zonneboiler van het fabrikaat Rivusol. De collectoren van deze zonneboiler is een heatpipe systeem, dit zijn glazen buizen welke gevuld zijn met glycol. In de buizen bevindt zich een vacuüm buis welke zorgdraagt voor verdamping van de glycol. Een heatpipe is ca 20% zuiniger dan een vlakke plaat collector. (besparing tov conventionele tapwaterbereiding 60%). Een voorraadvat van 150 liter zorgt voor voldoende tapwater.

Overige toegepaste voorzieningen

 • + Al het toegepaste hout in het gebouw heeft FSC-keur. FSC (Forest Stewardship Council) garandeert dat het hout op milieuvriendelijke wijze is gekapt.
 • + Het hemelwater wordt niet geloost op het rioolstelsel maar middels ‘kratten’ op natuurlijke wijze geïnfiltreerd in de bodem, hierdoor wordt het rioolstelsel en de gemalen ontlast en leidt dus indirect tot milieubesparing.
 • + Gesloten grondbalans van de bouwgrond tijdens de bouw.
 • + Waterbesparende kranen en toiletten.
 • + Maatschappelijk Verantwoord gebouw met gebruik van duurzame bouwstoffen.

Ons pand bekijken?

Wilt u zien hoe onze duurzame oplossingen er in de praktijk uitzien? Kom eens langs!