Privacyverklaring

Hieronder vindt u de de privacyverklaring van Klomp B.V.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Klomp BV aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Klomp BV omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Klomp BV aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.klompbv.nl.

De verwerking van persoonsgegevens door Klomp BV valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring gaat over verwerking van persoonsgegevens door Klomp BV en de volgende BV’s:

– Klomp Technisch Buro BV

– Klomp Technisch Beheer BV

– Klomp Dakbedekkingsystemen BV

– Klomp Building Management BV

– Klomp Lei- en Zinkwerken BV

– Klomp Energie/Green4energy BV

– AVM Service BV

Klomp BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 november 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden uw gegevens verwerkt als u een overeenkomst met ons afsluit. U kunt uw persoonsgegevens invullen op het contactformulier. Uw persoonsgegevens worden dan ook verwerkt zodat Klomp BV contact met u op kan nemen en uw vragen kan beantwoorden. Het gaat om de volgende gegevens:

– Voornaam;

– Achternaam;

– Adres;

– Postcode;

– Woonplaats;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres.

 

 

Daarnaast kunt u zich via de website ook aanmelden bij Klomp BV, waarbij de volgende persoonsgegevens verzameld worden:

– Achternaam;

– Adres;

– Postcode;

– Woonplaats;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres.

Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van uw persoonsgegevens, betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft uw gegevens namelijk zelf via de website ingevuld en vervolgens verzonden.

Bewaartermijn

Klomp BV zal uw persoonsgegevens bewaren voor een termijn van zeven jaar vanwege de fiscale bewaarplicht. Mocht u langer dan zeven jaar een klant zijn bij Klomp BV, dan zullen uw persoonsgegevens langer bewaard worden. In sommige gevallen zal Klomp BV uw persoonsgegevens dan voor tien jaar bewaren.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Klomp BV te verstrekken, is Klomp BV niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Klomp BV niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

Cookies

De website van Klomp gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. We hoeven u dan ook geen toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Functionele cookies zorgen dat de website naar behoren werkt en verbeteren uw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld dingen die u al eens heeft ingevuld. Analytische cookies helpen ons de bezoekersaantallen in kaart te brengen van de website of specifieke onderdelen daarvan. Meer hierover leest u in onderstaande alinea ‘Google Analytics’.

Een cookie is een klein bestandje dat door het bezoeken van deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt via de instellingen van uw internetbrowser het opslaan van cookies uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat sommige dingen op onze website dan niet meer optimaal kunnen functioneren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google analytics

Klomp gebruikt Google Analytics om statistieken in kaart te brengen. Deze statistieken hebben voornamelijk betrekking op bezoekersaantallen van de gehele website of specifieke onderdelen daarvan. Google heeft geen toestemming deze informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd.

Facebook, Twitter en Linkedin

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitteren en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Klomp BV Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Klomp BV is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Klomp BV raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Klomp BV zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Klomp BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Klomp BV beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Klomp BV met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/ of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@klompbv.nl. Klomp BV zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@klompbv.nl.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Klomp BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid.

Indien u een klacht wilt indienen over Klomp BV met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Contact

Digitaalstraat 5 1033 MP Amsterdam

T: 020 – 630 45 85

www.klompbv.nl

Klomp - Privacyverklaring