Woningcorporaties

Woningcorporaties

Professioneel beheer van technische installaties is van enorm belang voor woningcorporaties. In de eerste plaats om de gezondheid en veiligheid van bewoners te waarborgen. In de tweede plaats om kosten van onderhoud en energieverbruik te reduceren, om zodoende op een rendabele manier aantrekkelijke huurwoningen te kunnen blijven aanbieden.

Klomp is installatiepartner voor meerdere grote woningcorporaties in Amsterdam en omstreken. Natuurlijk voor klachtenonderhoud, preventief onderhoud en verplichte keuringen en inspecties; enkele tienduizenden woningen zijn contractueel in ons beheer. Maar ook voor woningmutaties of totaalrenovaties en nieuwbouw van complete wooncomplexen is Klomp de juiste partij.

Klomp is allround in installatie-, elektro- en beveiligingstechniek en voorziet dus in het complete technisch beheer van huurwoningen, woon- en zorgcomplexen. Vanzelfsprekend voor dakwerk, zinkwerk, riolering, sanitair, verlichting, klimaattechniek, toegangscontrole, brandmeldinstallaties, krachtinstallaties, aarding, bliksembeveiliging, camerabeveiliging en intercomsystemen. Maar zeker ook voor duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompsystemen en warmte/koudeopslag. Dit alles rekeninghoudend met en gebaseerd op terugverdientijden en ‘total cost of ownership’.